Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp (27/03/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu về điều kiện ATTP tăng 10% so với năm 2019.

Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), ATTP. Mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát trên diện rộng để cảnh báo mức độ ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Nâng cao tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có nhiều bức xúc về ATTP được kiểm soát ATTP theo chuỗi liên kết sản xuất; nhân rộng mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn từ 10 chuỗi trở lên (lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 11 chuỗi sản phẩm an toàn). 100% thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản (có địa chỉ cụ thể) trên địa bàn tỉnh được kiểm tra đột xuất, xác minh, xử lý thông tin.

Kế  hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản với nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, thực phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

Đồng thời, mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tăng đầu tư cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm thông qua bao gói, ghi nhãn, dán tem truy xuất điện tử…

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: