Hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Hinh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Hinh (20/05/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Hinh. Tổng số tiền hỗ trợ là 10.492.500.000 đồng.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo 3.873 người, với số tiền là 2.904.750.000 đồng. Người thuộc hộ cận nghèo 10.117 người, với số tiền là 7.587.750.000 đồng.

Trước đó, ngày 7/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Hinh. Tổng số tiền hỗ trợ là 2.661.500.000 đồng.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: