Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII)
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) (29/03/2013)
Sáng 28-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, tỉnh đã tập trung đánh giá 10 tiêu chí cơ bản trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nếu như năm 1998, toàn tỉnh có 8.500 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa thì đến năm 2012 có 199.215 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 106 gia đình văn hóa được UBND tỉnh tặng bằng khen, 9 gia đình văn hóa tiêu biểu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Các đội chiếu bóng lưu động đã thực hiện 12.300 suất chiếu phim phục vụ người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các đoàn nghệ thuật tổ chức công diễn hơn 600 suất chiếu phục vụ tại các địa phương. Toàn tỉnh có 20 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được tu bổ và tôn tạo; Bảo tàng tỉnh đã tổ chức sưu tầm 2.789 hiện vật, nâng tổng số hiện vật lên 3.350 hiện vật; 14 dự án phi vật thể được triển khai thực hiện, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua mục tiêu cụ thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII giai đoạn 2015-2020, trong đó phấn đấu có từ 90% huyện, thị xã, thành phố có nhà văn hóa, hoặc trung tâm văn hóa - thông tin; đến năm 2015; 92% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; đến năm 2020, có 100% thôn, buôn, khu phố ở đồng bằng và 60% thôn, buôn, khu phố ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Toàn tỉnh có 304 thư viện phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sưu tập văn hóa phi vật thể gồm 100 bộ sử thi…

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: