Duy trì ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Duy trì ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động (10/01/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; có giải pháp cụ thể thúc đẩy tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động, thường xuyên nắm tình tình về hoạt động sản xuất, kinh doanh về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp; kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, cùng nhau khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với việc làm (đào tạo theo địa chỉ) để đa dạng hóa cơ hội việc làm cho người lao động; chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ… thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người lao động và sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp các ngành chức năng liên quan tăng cường theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền động viên người sử dụng lao động quan tâm cải thiện môi trường làm việc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nâng chất bữa ăn giữa ca. Người lao động thực hiện tốt tác phong công nghiệp, có ý thức chấp hành giờ giấc, chuyên môn hóa, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường và mở rộng các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ kịp thời chuyển đổi nghề nghiệp; giới thiệu việc làm; đối thoại, thương lượng, tham gia ý kiến với người lao động về duy trì việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: