Điều chỉnh phân cấp quản lý các di tích quốc gia
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Điều chỉnh phân cấp quản lý các di tích quốc gia (01/06/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc điều chỉnh phân cấp quản lý các di tích quốc gia: Di tích lịch sử Vũng Rô, di tích danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh và di tích danh thắng Núi Đá Bia

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Đông Hòa quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích quốc gia: Di tích lịch sử Vũng Rô, di tích danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh và di tích danh thắng Núi Đá Bia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đồng thời xây dựng đề án quản lý và phát huy hiệu quả các di tích gắn với phát triển du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND thị xã Đông Hòa, Ban Quản lý di tích tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tổ chức bàn giao các hồ sơ, tài liệu và tài sản liên quan đến các di tích theo đúng quy định của pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: