Đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt (04/06/2024)
UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh thành lập các tổ công tác rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu người hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan BHXH. Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các chi nhánh Ngân hàng mà cơ quan BHXH đã mở tài khoản chi hưu trí, tử tuất) và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức TTKDTM.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các đơn vị chức năng xây dựng hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; kết nối, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của BHXH tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương thành lập tổ công tác thực hiện rà soát, xác thực thông tin về người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ; tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm; đồng thời phối hợp thực hiện xác minh, làm sạch dữ liệu, chủ trì tổng hợp, nhập dữ liệu, cập nhật vào hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Ngân hàng; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ TTKDTM khi thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên khuyến khích các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng; tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống Ngân hàng để phục vụ cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua TTKDTM.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: