Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (01/08/2022)
Nhằm bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết theo quy định đạt 35% giá trị sản phẩm toàn ngành; toàn tỉnh có 108 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; mỗi huyện, thị xã, thành phố có 12 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; mỗi lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt có ít nhất 27 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; có 50% số liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện chuỗi liên kết giá trị nông sản.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, triển khai các dự án liên kết; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất đủ năng lực và thu hút doanh nghiệp tham gia thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm các chuỗi liên kết; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất. Ngoài ra, kịp thời tổng hợp những khó khăn, kiến nghị để hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện liên kết và nhân rộng mô hình liên kết hiệu quả.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: