Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2023 (31/12/2022)
Nhằm thông tin về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh của địa phương, con người, lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư nước ngoài và kiều bào ta ở nước ngoài về tỉnh; cung cấp thông tin tình hình thế giới đến với Nhân dân trong tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2023.

Theo đó, một số nội dung cần triển khai thực hiện như: Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại; thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền công tác quyền con người; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia; cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; xây dựng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Yên, các tiềm năng hợp tác đầu tư và phát triển của tỉnh; xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành…

Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng nước ngoài trên Trang thông tin điện tử hoặc qua các đoàn ra, đoàn vào; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia, và các vấn đề nảy sinh trong hoạt động nghề cá trên biển, bảo hộ công dân; quy định của các quốc gia lân cận về hoạt động khai thác thủy sản và hiệp định đã được ký kết giữa Việt Nam và các nước có biển tiếp giáp Việt Nam; kịp thời xử lý thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Phú Yên.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: