Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (15/04/2021)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Cán bộ Công an TP Tuy Hòa đang lấy dấu vân tay để làm CCCD cho người dân. Ảnh: PYO

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện việc thu thập, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin liên quan đến Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay đã thu thập dữ liệu dân cư trên 99,98% công dân trong tỉnh, tiếp nhận hơn 130.000 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân, đảm bảo tiến độ đến ngày 01/7/2021 hoàn thành cả 2 Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác thu thập, nhập dữ liệu dân cư và công tác cấp thẻ căn cước công dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.  

Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân.

Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với lực lượng Công an thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.  

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, động viên kịp thời các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện 02 Dự án; chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với lực lượng công an địa phương đẩy nhanh việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt các tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” phục vụ cấp thẻ căn cước công dân. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện để người lao động được tham gia cung cấp, khai báo thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: