Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tỉnh năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tỉnh năm 2023 (19/01/2023)
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của tỉnh; khai thác các nền tảng xây dựng dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp; từng bước xây dựng, khai thác dữ liệu số để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2023.

Theo đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu tối thiểu 70% và phấn đấu 80% TTHC đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Tối thiểu 50% và phấn đấu 60% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên. Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực CNTT; tăng cường hợp tác quốc tế…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thẩm định về chuyên môn đối với các đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, CNTT tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật CNTT, viễn thông và công tác an toàn thông tin…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: