Đào tạo nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đào tạo nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (08/04/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu cụ thể đến hết ngày 31/12/2025 bảo đảm đạt: 100% số giáo viên mầm non đang đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. 100% số giáo viên tiểu học đang đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm. 100% số giáo viên trung học cơ sở đang đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm.

UBND tỉnh giao Sở giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát và phối hợp nắm bắt thông tin thường xuyên với cơ sở đào tạo giáo viên và giáo viên trong suốt quá trình triển khai thực hiện đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên để bảo đảm chất lượng đào tạo…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: