Danh sách sửa đổi, bổ sung thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Danh sách sửa đổi, bổ sung thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (13/01/2023)
UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sửa đổi thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 08 cơ quan hành chính Nhà nước, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Cục Thống kê tỉnh; UBND huyện Đồng Xuân, UBND huyện Sơn Hòa, UBND huyện Tây Hòa và UBND TX. Đông Hòa. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 03/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.

Danh sách, thông tin về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://www.phuyen.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://sotttt.phuyen.gov.vn.

Đối với thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của từng cơ quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đó.

Đối với danh sách người phát ngôn cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, cập nhật và đăng tải tại trang thông tin điện tử của địa phương.

Dưới đây là danh sách sửa đổi, bổ sung thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: