Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (07/02/2023)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản đấu giá trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cho dự án theo chủ trương đã được phê duyệt; các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo cơ quan được giao tổ chức đấu giá phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá do cùng một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối…

Chỉ đạo, quán triệt người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhằm đảm bảo việc lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn; nghiêm cấm và xử lý các trường hợp can thiệp, sắp xếp trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch.

Chỉ đạo, quán triệt đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy trình tổng hợp các bước đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản kèm theo Công văn này.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản, trong đó lưu ý hướng dẫn các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với việc các Tổ chức hành nghề công chứng, Thừa phát lại chứng nhận việc xác lập các giao dịch, sự kiện, hành vi mua bán, chuyển nhượng, đặt cọc quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai gây hiện tượng “sốt ảo”, “thổi giá” bất động sản. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản; việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: