Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân (15/11/2022)
Nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp hiệp đồng, khả năng cơ động, chất lượng chuyên môn trong kết hợp quân dân y để chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2030 và cho các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y, kết hợp quân dân y đặc biệt là địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng tham gia trong hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các tình huống khẩn cấp khác. Hoàn thiện tổ chức và năng lực của lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, các cơ quan đơn vị cần triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp như: Kết hợp quân dân y tại tuyến y tế cơ sở; hỗ trợ các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kết hợp quân dân y; củng cố, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của lực lượng quân dân y trong khu vực phòng thủ; hoàn thiện cơ chế chính sách trong hoạt động kết hợp quân dân y.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm, 5 năm của Chương trình, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với công tác kết hợp quân dân y theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trong tỉnh để tiến hành phúc tra lực lượng Dự bị động viên (Đội điều trị và Đại đội quân y), lực lượng huy động ngành y tế và bảo đảm y tế khu vực phòng thủ. Xây dựng kế hoạch hoạt động, hỗ trợ cơ sở, vật chất, trang thiết bị. Chỉ đạo triển khai công tác kết hợp quân dân y trong quân đội và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, chú trọng vào các đối tượng là Cựu chiến binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các địa phương trên địa bàn. Thành lập đội cơ động phòng, chống dịch quân dân y sẵn sàng ứng cứu khi có các tình huống thiên tai, dịch bệnh xảy ra, huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức hệ thống vận chuyển cấp cứu và tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Hàng năm Ban Quân dân y tỉnh, có kế hoạch tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, những kiến thức mới về y học cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Quân y nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: