Chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước (19/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Công điện nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Đài KTTV Phú Yên, xu thế nhiệt độ tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO duy trì, nghiêng về pha nóng trong các tháng mùa Hè; từ tháng 6-8/2023 là giai đoạn nắng nóng cao điểm, gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022 (cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ 0,5°C). Mưa ít, mực nước trên các sông, suối ít thay đổi đến dao động nhỏ, xu thế giảm, dòng chảy trung bình các sông, suối ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng kỳ, nguy cơ cao hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở các khu vực vùng núi, ven biển và cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Để chủ động triển khai ứng phó, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 kịp thời, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các cấp chính quyền và người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, sử dụng nước có hiệu quả, tiết kiệm nước, điện triệt để, chống thất thoát, lãng phí.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, 01 lần/tuần từ nay đến cuối vụ Hè Thu năm 2023. Đồng thời, chủ động bố trí, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, đơn vị và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kịp thời, hiệu quả.

UBND tỉnhcũng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, kịp thời điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp thực tế, chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng có nguy cơ cao thiếu nước trong mùa khô, hạn hán, chưa bảo đảm cấp nước, sang cây trồng khác; thực hiện ngay các biện pháp tăng cường tích, trữ nước ở các ao, hồ có sẵn; đồng thời tu bổ, nạo vét kênh mương, cống lấy nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước nhằm giảm thất thoát, lãng phí; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

Chủ động kiểm tra, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các ao, hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân đối nguồn nước tưới vụ Hè Thu năm 2023; xác định cụ thể vùng đảm bảo tưới, vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để cảnh báo Nhân dân tổ chức sản xuất, nuôi trồng cho phù hợp tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng và điều tiết nước hợp lý cả mùa khô; ưu tiên cấp nước sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, nước uống cho gia súc, gia cầm và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, cung cấp thông tin, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kịp thời, hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương về kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện thuộc lưu vực sông Ba tỉnh Phú Yên để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng hạ du, khi có hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hạn, thiếu nước đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của các địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức và tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công, bố trí lực lượng tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Xử lý nghiêm các tổ chức, chủ rừng và cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, cháy, chữa cháy rừng.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2023, đảm bảo, kịp thời, hiệu quả.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: