Chủ động phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chủ động phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định (28/06/2024)
Để chủ động phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định trên địa bàn tỉnh vào những tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động đăng kiểm phương tiện; khẩn trương rà soát các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) đã bị tạm dừng hoạt động (nếu có) và tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định cho các TTĐK đủ điều kiện; chủ động tổng hợp, thống kê tình hình đăng kiểm viên của các TTĐK trên địa bàn để tham mưu, đề xuất phương án bổ sung nhân sự phù hợp nhằm giúp cho các TTĐK duy trì hoạt động kiểm định được liên tục, tránh đứt gãy nguồn cung ứng dịch vụ đăng kiểm, phục vụ tốt nhu cầu cấp thiết của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các TTĐK; tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các TTĐK, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các TTĐK dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ.

Tăng cường công tác phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm; tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp theo quy định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng (nếu có) đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) trước khi đi kiểm định để tránh phương tiện có kết quả kiểm định không đạt phải khắc phục sửa chữa nhiều lần. Nhất là các phương tiện thuộc đối tượng đã được gia hạn kiểm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Lựa chọn thời điểm đăng kiểm phù hợp, đăng ký đặt lịch hẹn trước qua phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định phương tiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các hình thức đăng ký trực tiếp nhằm tiết kiệm thời gian. Tránh tình trạng tập trung vào đúng thời điểm hết hạn kiểm định như dịp cuối năm để thực hiện việc kiểm định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ các TTĐK trên địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện ra vào TTĐK, tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các TTĐK, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các TTĐK dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ. Theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các TTĐK để thực hiện các hành vi trục lợi (như nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem, giấy chứng nhận kiểm định...) làm mất niềm tin của Nhân dân.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: