Chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (19/04/2024)
Trước tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp, bất thường; theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Đài Khí tượng thuỷ văn Phú Yên xu thế nhiệt độ tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO duy trì, nghiêng về pha nóng, có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng từ 0,5-1,50C, thời gian tới là giai đoạn nắng nóng cao điểm xảy ra trên toàn tỉnh Phú Yên, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 2/CĐ-UBND ngày 17/4/2024 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022; kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ kinh phí cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; chủ động, kịp thời hỗ trợ các địa phương ứng trực và chỉ huy chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa khô, nắng nóng gay gắt kéo dài có nguy cơ cháy rừng cao từ cấp III đến cấp V. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nâng cao chất lượng, độ chính xác, tần suất dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng.

Sở Công Thương, Điện lực Phú Yên theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trên cơ sở thông tin thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và thực tiễn theo dõi tình hình thời tiết tại địa phương, kịp thời cung cấp thông tin về cảnh báo nắng nóng và dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: