Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học không để xảy ra tình trạng lạm thu
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học không để xảy ra tình trạng lạm thu (11/09/2020)
UBND tỉnh vừa có Văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác vận động xã hội hóa đối với giáo dục và đào tạo. Các khoản thu vận động tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định. Quan tâm, tổ chức thăm hỏi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động tối đa học sinh các cấp ra lớp, không để bất kỳ một học sinh nào vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sách giáo khoa mà bỏ học.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đầu tư của các chương trình, đề án, dự án...; huy động các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập...) cho các cơ sở giáo dục đúng quy định. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về học phí, tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Nghị Quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Về sách giáo khoa, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020 - 2021.

Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh và phụ huynh biết lựa chọn.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: