UBND tỉnh tổ chức Hội nghị UBND tỉnh mở rộng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị UBND tỉnh mở rộng (15/06/2012)
Ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị UBND tỉnh mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp khó khăn nhưng đạt khá, sản lượng lương thực có hạt đạt 174.900 tấn, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 1.257 tỉ đồng (đạt 44,9% kế hoạch). Công tác xây dựng nông thôn mới được các địa phương tập trung chỉ đạo, nhưng tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Đến nay đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới 52/91 xã; có 13/91 xã đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.533 tỉ đồng (đạt 53% kế hoạch). Công tác thu, chi ngân sách có nhiều cố gắng, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2012 đạt 692 tỉ đồng (đạt 40,7% dự toán tỉnh); chi ngân sách đảm bảo thực hiện đúng theo dự toán và định mức, 6 tháng đầu năm 2012 đã chi gần 2.096 tỉ đồng (đạt 42,75% dự toán tỉnh). Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện gần 3.147 tỉ đồng (đạt 33,2% kế hoạch), trong đó vốn ngân sách Nhà nước quản lý hơn 1.035 tỉ đồng, còn lại các nguồn vốn khác…

Về xây dựng và phát triển khu vực miền núi, đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015; bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 cho các địa phương để thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều cố gắng, đã tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt thông tin, tình hình doanh nghiệp và tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo sản xuất lúa hè thu, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, lụt bão; chấn chỉnh tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, tạo điều kiện phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh công tác thu thuế đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; kiểm tra năng lực tài chính, năng lực thi công của các nhà thầu, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đưa vào sử dụng cáccông trình đã bố trí vốn trong kế hoạch năm 2012…

 

(Tổng hợp từ Báo Phú Yên)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: