Áp dụng cơ chế đặc thù một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Áp dụng cơ chế đặc thù một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (22/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù bao gồm: Công trình giao thông như: Xây dựng mới đường bê tông xi măng (không bao gồm cầu, cống kiên cố): đường xã; đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm; đường trục chính nội đồng; Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bê tông xi măng nêu trên. Đối với công trình thủy lợi: Xây mới hệ thống kênh mương nội đồng; nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng.

Về cơ sở vật chất trường học: Xây dựng mới phòng học thuộc trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở; trang bị bàn ghế, điện nước sinh hoạt, công trình phụ. Đối với cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn. Tổng mức đầu tư các công trình, dự án không vượt quá 05 tỷ đồng.

Các loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù phải đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn áp dụng thiết kế sẵn có đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo khi triển khai thực hiện phù hợp theo các quy định của pháp luật về xây dựng.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: