Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2012
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2012 (26/07/2012)
Trong tuần qua (19.7 - 25.7.2012) những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đáng quan tâm như chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân hết vốn đầu tư xây dựng công trình; các ngành, địa phương triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa VI; ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên,…

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân hết vốn đầu tư xây dựng công trình
Theo văn bản 2142/UBND-ĐTXD ngày 25/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể giải ngân hết vốn đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch; thường xuyên kịp thời tổ chức họp giao ban với các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc chậm triển khai thi công hoặc không giải ngân hết vốn đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch, các chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI

Ngày 23/7, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát vào các giải pháp, chương trình, kế hoạch đã đề ra để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ và theo Nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế cho một số đối tượng trong 6 tháng cuối năm 2012….

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI
Ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các nội dung tại 09 Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI thông qua ngày 12/7/2012.

Đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các CQNN tỉnh Phú Yên

Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1085/QĐ-UBND về Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. Theo đó, việc đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên hàng năm là cơ sở để đánh giá hiện trạng, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, những kiến nghị, đề xuất đối với ứng dụng và phát triển CNTT, đồng thời để UBND tỉnh có đủ thông tin, cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển CNTT, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Nội dung đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT bao gồm các nhóm tiêu chí về: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT; Nguồn nhân lực; Môi trường tổ chức - chính sách cho CNTT.

Tình hình kinh tế - xã hội tuần qua

Về các lĩnh vực kinh tế, Lúa vụ Hè Thu đang giai đoạn sinh trưởng, cây lúa phát triển khá tốt. Trong đó, trà chính vụ đang thời kỳ cuối đẻ nhánh-làm đòng-trổ; trà muộn đang giai đoạn đẻ nhánh; riêng trà sớm khoảng 350ha ở thị xã Sông Cầu đã thu hoạch xong, năng suất đạt 37,8tạ/ha. Sâu bệnh hại lúa như: chuột 27,7 ha, tỷ lệ hại 2-15%; khô vằn 33ha, tỷ lệ hại 10-12%; rầy lưng trắng 10ha… Ngoài ra, bà con đã tiến hành gieo trỉa lúa vụ mùa năm 2012 hơn 850ha (Sơn Hòa 600 ha, Sông Hinh 120ha, Sông Cầu 130ha). Tiếp tục xuống giống sản xuất, chăm sóc và thu hoạch các cây trồng cạn và rau màu. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Chi cục Thú y đã cấp 104.225 liều đa type và 20.600 liều type O cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai tiêm phòng đợt II/2012; kết quả đã tiêm được 8.507 con trâu, bò. Cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm dịch động vật tại các chốt, trạm trên địa bàn tỉnh; kiểm soát hoạt động mua bán tiêu thụ gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm.

Diện tích thả nuôi thủy sản các loại tăng thêm khoảng 65 ha, lũy kế diện tích đã thả nuôi 2.520 ha. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt khoảng 700 tấn, lũy kế đạt 3.785 tấn. Sản lượng khai thác đạt 1.200 tấn, lũy kế đạt 36.000 tấn, trong đó: cá 31.000 tấn (riêng cá ngừ đại dương đạt khoảng 6.000 tấn).

Các đơn vị lâm nghiệp tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lâm phần được giao. Tổ chức tuần tra, phát hiện và lập biên bản 09 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; trong đó có 01 vụ phá rừng trái phép gây thiệt hại 1ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 316 xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện 250 tỷ đồng, lũy kế 8246 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu 1,4 triệu USD, lũy kế 69,2 triệu USD, đạt 36,4%KH. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 2,5 triệu USD, lũy kế 27,8 triệu USD, đạt 34,7% so với KH. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường việc chấp hành pháp luật về giá, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong kinh doanh thực phẩm.

Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá ổn định đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuyến bay Tuy Hoà - TP Hồ Chí Minh và ngược lại thực hiện 07 chuyến, hệ số ghế sử dụng bình quân đạt 83,5%; Tuyến bay Tuy Hòa-Hà Nội và ngược lại thực hiện 07 chuyến, hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 61%. Cảng Vũng Rô nhập cảng 03 lượt tàu, vận chuyển 9.000 tấn hàng hoá các loại; lũy kế sản lượng bốc xếp 218.000 tấn hàng hóa các loại.

Tiếp tục triển khai thi công Khu tái định cư Phú lạc, Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3, trục giao thông phía Tây… Tuy nhiên, tiến độ thi công các công trình đều chậm, khối lượng thi công không đáng kể. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện 749 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán Trung ương và 44,1% dự toán Tỉnh.

Về lĩnh vực văn hoá-xã hội, Tổ chức chấm phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập; công bố điểm thi vào trường Đại học Phú Yên và tổ chức tập huấn các hoạt động hè. Đã điều trị kịp thời 11 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng (tăng 03 trường hợp so tuần trước); ngành Y tế tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống các dịch bệnh ở người, nhất là bệnh tay-chân-miệng, bệnh sốt xuất huyết; mở lớp đào tạo lại cho nhân viên y tế thôn bản năm 2012.

Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 95 trường hợp đủ điều kiện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012), Tỉnh đã trích ngân sách hơn 5,3 tỷ đồng tặng 17.609 suất quà cho các đối tượng chính sách trong tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng tặng 17.178 suất quà cho các đối tượng chính sách trong tỉnh, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã trích ngân sách để tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn…

Một số công tác trọng tâm tuần đến, tập trung chăm sóc lúa vụ Hè Thu; triển khai các biện pháp phòng chống hạn. Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh heo tai xanh, bệnh chổi rồng hại cây sắn. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng, không để lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trồng sắn, trồng mía và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; kịp thời giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhất là sản xuất mía đường, sắn năm 2012. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Chỉ đạo làm tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân; phòng chống các dịch bệnh: tay-chân-miệng, cúm A (H5N1), tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, sốt rét. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông…

 

(Nguồn BC số 131/BC-UBND ngày 26/7/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: