Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản (02/08/2013)
Sáng nay (2/8), UBND tỉnh Phú Yên tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phú Yên - Ảnh: Mỹ Luận

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 7 tháng đầu năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, hoạt động giám sát thường xuyên thông qua các chương trình giám sát quốc gia được duy trì ổn định, hoạt động kiểm tra đang chuyển hướng theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT kết hợp với hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Thời gian qua, các ngành chức năng đã triển khai tốt các chương trình giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản như giám sát các chất độc hại trong thủy sản, kết quả phát hiện 11 mẫu/1.528 mẫu nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt giới hạn tối đa cho phép, giảm so với năm 2012; tiến hành đánh giá, phân loại các nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 26 loại rau, quả tươi sản xuất trong nước, kết quả cho thấy nhóm rau ăn lá có nguy cơ cao hơn rau ăn quả, và đánh giá nguy cơ theo vùng địa lý thì các vùng sản xuất, kinh doanh rau, quả của các tỉnh phía Bắc có nguy cơ cao hơn miền Trung và thấp nhất và khu vực các tỉnh phía Nam… Công tác kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản, vật tư nông nghiệp vẫn được chú trọng tổ chức kiểm tra thường xuyên.

Công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản nhập khẩu đã đi vào nề nếp, theo thông lệ quốc tế. Giải quyết hiệu quả, kịp thời rào cản kỹ thuật ATTP của thị trường xuất khẩu, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường truyền thống và khai thông một số thị trường mới.

Trong 5 tháng còn lại của năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu cần phải thực hiện như: hoàn thiện, phổ biến, tuyên truyền giáo dục cơ chế chính sách, pháp luật quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; tổ chức thực thi quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; triển khai thực chất Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; xây dựng mô hình điểm “chuỗi thực phẩm an toàn” theo Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT; triển khai kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, liên ngành theo kế hoạch, chú trọng giải quyết các sự cố ATTP trên địa bàn; chủ động, kịp thời giải quyết rào cản kỹ thuật, tiếp cận thị trường xuất khẩu; tăng cường kiểm soát chất lượng ATTP nông sản nhập khẩu; xây dựng lực lượng, tăng cường năng lực….

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: