Tăng cường quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (17/07/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn, thông tin tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thông báo website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương theo quy định; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát về tuân thủ các quy định, pháp luật về thương mại điện tử đối với các thương nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao tinh thần tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng; tăng cường công tác cảnh báo, hướng dẫn người tiêu dùng qua thương mại điện tử. Tổ chức triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến hoạt động thu thuế, chống thất thu thuế theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ; thúc đẩy tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng... phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử; chủ động tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp, các đại lý bán lẻ, hộ kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, người dân trên địa bàn thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: