Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông (01/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông; quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương, đơn vị; cách thức nộp hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông và các TTHC khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh yêu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp Nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung cũng như dịch vụ công liên thông 02 nhóm TTHC nói riêng. Đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Công tác Đề án 06 của cấp huyện, cấp xã tổ chức phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt; tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát từng dịch vụ công để có giải pháp, biện pháp nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tập trung vào các TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh, giải quyết hàng ngày.

Đồng thời, chỉ đạo bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và Ban Chỉ đạo Đề án 06 của cấp huyện, cấp xã, thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn nắm rõ thực hiện và hướng dẫn người dân thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chọn lọc các nội dung chính, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền tải để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, cung cấp tài liệu hướng dẫn để các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tuyên truyền. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC và TTHC liên thông; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: