Tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2023
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2023 (21/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Phú Yên năm 2023. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức và nội dung cuộc thi, đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương xây dựng 01 phóng sự truyền hình về công tác CCHC của địa phương (thời lượng từ 05 đến 07 phút) để tham gia dự thi. Nội dung tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC của địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với việc kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác CCHC; nhiệm vụ thực thi CCHC của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân và những mô hình, điển hình, kết quả thực hiện công tác CCHC của địa phương.

Đối với khối các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, mỗi đơn vị xây dựng 01 phóng sự phát thanh về công tác CCHC của đơn vị (thời lượng từ 05 đến 07 phút). Nội dung tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với việc chỉ đạo thực hiện công tác cách CCHC của cơ quan, đơn vị và đối với lĩnh vực, nội dung được UBND tỉnh phân công phụ trách có liên quan đến các chỉ số đánh giá công tác CCHC của tỉnh; các nội dung để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và những mô hình, điển hình và kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi tổ chức qua 2 phần thi: Phần thi truyền thông, giới thiệu bài phóng sự dự thi đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải, giới thiệu, truyền thông về cuộc thi và bài phóng sự dự thi trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; các nền tảng mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác (phù hợp với quy định của nhà nước).

Cơ sở để tính điểm là dựa trên quy đổi số lượng lượt tương tác (lượt thích, bình luận...) của bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số lượng trang, nền tảng mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác có đăng tải, giới thiệu bài phóng sự và cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023.

Đối với phần thi về nội dung, hình thức, ý nghĩa và hiệu quả truyền tải các vấn đề, thông điệp về CCHC của bài phóng sự: Trên cơ sở bài phóng sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí về nội dung, hình thức, ý nghĩa và hiệu quả truyền tải các vấn đề, thông điệp về cải cách hành chính của bài phóng sự.

Kết quả điểm của các phần thi là căn cứ để xác định kết quả điểm dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian bắt đầu cuộc thi trong tháng 9/2023. Chậm nhất đến ngày 20/10, các đơn vị gửi các phóng sự dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ). Trong tháng 11/2023, tổ chức chấm điểm dự thi và trao giải.

Mục đích cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đến mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố nói riêng và sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Thông qua cuộc thi, củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; giúp nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC; góp phần cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: