Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (13/10/2023)
Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Yên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Yên có đồng chí Võ Ngọc Châu – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Vũ Xuân Dung – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Tại điểm cầu UBND cấp huyện có đại diện Lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan.

Trong thời gian 01 ngày tập huấn, đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã trao đổi, chia sẻ các nội dung về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác.

Một nội dung được tập huấn tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: