Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh (18/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3 theo quy định của pháp luật hiện hành đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm 4 bước: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; giải quyết hồ sơ; trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tích hợp quy trình điện tử và cung cấp thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Yên.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: