Khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính (21/10/2023)
Sở Nội vụ vừa có Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh tại Hội nghị thường kỳ tháng 9/2023.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 06/TB-BCĐCCHC ngày 17/10/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh về nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023; tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém, các chỉ tiêu còn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số cải cách hành chính đang mất điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định, báo cáo rõ kết quả đạt được, khắc phục được; giải trình cụ thể nguyên nhân những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị nếu có.

Được biết, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn, Kế hoạch chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; theo đó, các nội dung hạn chế, yếu kém và các nhiệm vụ cần thực hiện năm 2023 đã được liệt kê, giao nhiệm vụ chi tiết đến các sở, ngành, địa phương và yêu cầu thời gian hoàn thành cụ thể.

Tuy nhiên, qua 9 tháng thực hiện, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi, nhiều nội dung hạn chế, yếu kém vẫn chưa khắc phục được dẫn đến Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 không có cải thiện so với năm 2022. Trong năm 2023, theo kế hoạch của tỉnh đề ra đến nay có 62/65 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành: Tổ chức cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thiết yếu (điện lực, cấp thoát nước) tiếp nhận, trả kết quả giải quyết công việc cho người dân, tổ chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực theo quy định. 

Trong 9 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đạt được một số kết quả như: Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (đạt tỷ lệ 96,5%), được cải thiện rõ rệt so với năm 2022; đã tổ chức Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2023, hiện đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đợt 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của tỉnh; thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện 04 địa phương; tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện phân cấp TTHC quản lý nhà nước đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho UBND cấp huyện đối với đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; điều chỉnh giảm số lượng biên chế công chức năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: