Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 (02/02/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai 4 nội dung chính gồm: kiểm soát TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm soát TTHC đến người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ thực thi các kiến nghị về đơn giản hóa TTHC; hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về công tác giải quyết TTHC, quy định hành chính.

Các thủ tục hành chính niêm yết công khai tại UBND xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận. Nguồn ảnh PYO

Đối với nhiệm vụ truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị được phân công triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như: Công khai đầy đủ, kịp thời tất cả các TTHC đã tham mưu công bố trên Cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở và đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; cập nhật, giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; thực hiện việc đăng tải các hình ảnh, bài viết về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên trang thông tin điện tử tỉnh, trên báo, đài; tuyên truyền về kết quả cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc hội nghị/hội thảo về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; phần mềm các Hệ thống thông tin; học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phổ biến nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách kịp thời, đầy đủ, lựa chọn hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ dân trí, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: