Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư (14/07/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp cụ thể như sau: Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Hợp nhất công ty luật; Sáp nhập công ty luật; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: