Công bố 7 TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công bố 7 TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung (24/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2022; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành mới 1 TTHC là Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sửa đổi, bổ sung 6 TTHC gồm: Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: