Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ (14/06/2022)
UBND tỉnh vừa Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được công bố tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 20/07/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, 2 thủ tục bị bãi bỏ gồm: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp; Thủ  tục  miễn  nhiệm  giám định viên tư pháp. Các thủ tục này được bãi bỏ theo Thông tư số 03/202/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: