56 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
56 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (13/09/2023)
UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp, lao động - tiền lương, việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, người có công, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, an toàn - vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm 56 thủ tục ở các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 07 TTHC:  (1) Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn; (2) Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (3) Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh; (4) Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh; (5) Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập; (6) Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội  đồng trường trung cấp công lập; (7) Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

Lĩnh vực Lao động, tiền lương có 02 TTHC: (1) Thành lập hội đồng thương lượng tập thể; (2) Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện UBND cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

Lĩnh vực việc làm có 02 TTHC: (1) Thu hồi Giấy phép hoạt độngdịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; (2) Rút tiền ký quỹ của doanhnghiệp hoạt động dịch vụviệc làm.

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội có 03 TTHC: (1) Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; (2) Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; (3) Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

Lĩnh vực Người có công có 33 TTHC: (1) Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh; (2) Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp; (3) Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ; (4) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác; (5) Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; (6) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; (7) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an; (8) Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; (9) Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an; (10) Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh; (11) Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; (12) Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an; (13) Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý; (14) Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý; (15) Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình; (16) Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ; (17) Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng; (18) Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; (19) Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; (20) Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; (21) Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; (22) Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; (23) Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; (24) Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; (25) Hưởng lại chế độ ưu đãi; (26) Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần; (27) Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ; (28) Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; (29) Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú; (30) Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng; (31) Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; (32) Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; (33) Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh.

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp có 05 TTHC: (1) Thủ tục chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp; (2) Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; (3) Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị; (4) Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục; (5) Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 TTHC: (1) Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (2) Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài.

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có 02 TTHC: (1) Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. (2) Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

Đối với TTHC sửa đổi, bổ sung, có 34 TTHC ở các lĩnh vực gồm: Giáo dục nghề nghiệp 12 TTHC; Việc làm 03 TTHC; Bảo trợ xã hội 02 TTHC; Người có công 02 TTHC; Giáo dục nghề nghiệp 03 TTHC; An toàn, vệ sinh lao động 01 TTHC; Lao động tiền lương 06 TTHC; Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 05 TTHC.

Ngoài ra, có 40 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: