Từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (03/01/2020)
Chiều 2/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế.

Cuộc họp sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh vào chiều ngày 2/1

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, qua gần 01 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHHC) tỉnh đã tiếp nhận 61.911 hồ sơ, giải quyết được 60.396 hồ sơ; hồ sơ trả trước hẹn, đúng hẹn là 59.997 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,3%; hiện còn 77 hồ sơ đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả. Trung bình mỗi ngày có từ 300 cá nhân là người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ trực tuyến là 3.598 hồ sơ ở 14 sở, ngành của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm luôn có thái độ nhiệt tình, có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy định thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính, hạn chế việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân đi lại nhiều lần. Thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng toàn bộ thủ tục hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Nhiệm vụ năm 2020, Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan ngành dọc đưa một số thủ tục vào tiếp nhận tại Trung tâm, trong đó Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa 09 thủ tục vào tiếp nhận tại Trung tâm từ tháng 01/2020. Đồng thời, triển khai thực hiện thí điểm mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) đối với một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm PVHCC tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC tỉnh thời gian qua đã từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh trong thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của Trung tâm đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành tiếp tục rà soát để đưa lên những thủ tục có thể thực hiện qua trực tuyến, đồng thời hoàn thiện các thủ tục của cơ quan, đơn vị để thực hiện mô hình 4 tại chỗ tại Trung tâm đạt hiệu quả cao; đồng thời bổ sung thêm trang thiết bị hiển thị thông tin để giới thiệu, hướng dẫn về các bước thực hiện khi cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông sớm nâng cấp hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định; rà soát, đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Trục liên thông văn bản điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện trong công tác theo dõi xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính; đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật theo quy định để kết nối vào Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: