Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương (28/05/2020)
Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động, tiền lương và việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –Thương binh xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định, có 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động, tiền lương (02 TTHC), Việc làm (03 TTHC) và Quy trình nội bộ giải quyết  thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, 02 TTHC mới thuộc lĩnh vực Lao động, tiền lương gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19, thời hạn giải quyết TTHC trong 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19, thời hạn giải quyết TTHC trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với 03 TTHC mới thuộc lĩnh vực Việc làm gồm: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19, thời hạn giải quyết TTHC trong 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn giải quyết TTHC trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19, thời hạn giải quyết TTHC trong 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: