Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, nội dung tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh trực tuyến (mức độ 3) gồm: Quy trình đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện theo 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ ĐKKS trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện/UBND cấp xã (hồ sơ gồm: Tờ khai ĐKKS,...). Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí ĐKKS; nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh. Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm). Bước 4: Sau khi CSDLQGVDC trả về số định danh cá nhân, công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân. Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai sinh, ký Sổ ĐKKS, nộp lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí ĐKKS và nộp hồ sơ trực tuyến, chưa nộp lệ phí tại bước 1), nhận Giấy khai sinh.

Nội dung tái cấu trúc quy trình ĐKKS theo yêu cầu của đề án 06 được thực hiện theo 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKS truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKS trực tuyến. Bước 2, 3, 4, 5: Thực hiện như quy trình ĐKKS hiện tại.

Nội dung tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3) gồm: Quy trình đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hiện hành được tiến hành theo 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ ĐKKH trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện/UBND cấp xã (hồ sơ gồm: Tờ khai ĐKKH....). Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm). Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân. Bước 5: Công dân (hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ ĐKKH, ký Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Nội dung tái cấu trúc quy trình ĐKKH theo yêu cấu của đề án 06 được tiến hành theo 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKH truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKH trực tuyến. Bước 2, 3, 4, 5: Thực hiện như quy trình ĐKKH hiện tại.

Nội dung tái cấu trúc quy trình đăng ký khai tử trực tuyến (mức độ 3) gồm: Quy trình đăng ký khai tử theo quy đỊnh pháp luật hiện hành được thực hiện the 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ ĐKKT trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện/UBND cấp xã. Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí ĐKKT; nộp phí cấp Trích lục khai tử (bản sao) nếu có yêu cầu. Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm). Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục khai tử, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân. Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin trên Trích lục khai tử, trong Sổ đăng ký khai tử, ký Sổ ĐKKT, nhận Trích lục khai tử.

Nội dung tái cấu trúc cũng được thực hiện theo 5 bước: Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKT truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng nhập/đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKT trực tuyến. Bước 2, 3, 4, 5: Thực hiện như quy trình ĐKKT hiện tại.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tích hợp quy trình điện tử và cung cấp các thủ tục hành chính này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Yên.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: