Công bố 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công bố 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch (11/08/2022)
UBND tỉnh vừa công bố danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể các thủ tục được sửa đổi, bổ sung đó là: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cập nhật, công khai các thủ tục hành chính nêu trên vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia theo đúng quy định. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

 Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: