Sửa đổi 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động nước ngoài và an toàn, vệ sinh lao động
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sửa đổi 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động nước ngoài và an toàn, vệ sinh lao động (06/11/2023)
UBND tỉnh vừa công bố danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam và an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu; Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật và công khai các thủ tục hành chính này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: