Hỗ trợ hộ nghèo xây công trình cấp nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh
Chính sách mới
Hỗ trợ hộ nghèo xây công trình cấp nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (04/02/2013)
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT-Tài chính-Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Nguồn kinh phí sự nghiệp được dùng để chi rà soát, cập nhật quy hoạch cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn toàn quốc, các vùng sinh thái, các tỉnh, huyện. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, chi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân tham gia thực hiện Chương trình. Tất cả học viên được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu; hỗ trợ tiền ăn cho các học viên không hưởng lương từ ngân sách tối đa không quá 50.000 đ/người/ngày.

Nguồn kinh phí sự nghiệp cũng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (gồm cả Biogas) làm mô hình để thúc đẩy các hộ dân địa phương tăng nhanh diện bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Các hộ nghèo, gia đình chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 70% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh mẫu. Hộ cận nghèo được hỗ trợ không quá 35%.

Về nội dung chi và mức chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển, Thông tư nêu rõ, hộ nghèo, gia đình chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 70% giá thành công trình cấp nước nhỏ lẻ mẫu.  Hộ cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 35% giá thành công trình cấp nước nhỏ lẻ mẫu. 

Đối với công trình cấp nước sạch của trường học ở nông thôn (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông), trạm y tế xã, ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 90% dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với công trình nhà tiêu hợp vệ sinh của trường học, trạm y tế xã, ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 90% dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/3/2013.

(Theo chinhphu.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: