Tập trung tham mưu, phục vụ tốt kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII
Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tập trung tham mưu, phục vụ tốt kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII (05/07/2019)
Ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung tham mưu, phục vụ tốt kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII diễn ra trong 02 ngày, ngày 11-12/7/2019.

Theo đó, để tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp và tham gia trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII đảm bảo chặt chẽ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không đi công tác để dành thời gian chuẩn bị các nội có liên quan đến lĩnh vực, ngành được phân công phụ trách và tham dự kỳ họp đầy đủ; trường hợp đặc biệt, đột suất không tham dự được kỳ họp phải báo cáo xin ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.   

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính quốc gia đề nghị xem xét điều chỉnh lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương vào ngày 11/7-12/7/2019, để Thủ trưởng các Sở, ngành và tương đương đang tham gia khóa học có thể tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có nội dung đề nghị chất vấn trả lời chất vấn, trao đổi, thảo luận tại kỳ họp phải kiểm tra, chuẩn bị kỹ nội dung, trả lời có căn cứ, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình thực hiện từng nội dung cụ thể; tránh trường hợp trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sang đơn vị khác.

    Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: