Xét tặng giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên lần 4 - năm 2024
Thông tin Ngành - Địa phương
Xét tặng giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên lần 4 - năm 2024 (11/01/2024)
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo đến các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh về đề xuất giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường tham gia xét tặng giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên lần 4 - năm 2024.

Thị xã Sông Cầu tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu vực vịnh Xuân Đài

Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên được xét tặng 02 năm một lần, nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường và tạo sự lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Điều kiện xét tặng giải thưởng đối với tổ chức là đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 4 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng. Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng. Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng.

Đối với cá nhân và cộng đồng, điều kiện là không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng. Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng. Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng.

Nơi tiếp nhận Hồ sơ: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Yên, 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa. Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng trước ngày 08/4/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: