Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tin Ngành - Địa phương
Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (22/11/2022)
Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với điểm cầu chính tại Bộ Nội vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính thông tin về Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 và hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được lãnh đạo Vụ cải cách hành chính kịp thời giải đáp.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: