Văn phòng UBND tỉnh : Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII
Thông tin Ngành - Địa phương
Văn phòng UBND tỉnh : Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII (05/08/2022)
Ngày 4/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng được đồng chí Nguyễn Phướng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh truyền đạt hai chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lê Bảo Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh truyền đạt hai chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày.

Đồng chí Nguyễn Phướng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh quán triệt hai chuyên đề trong sáng 4/8

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: