Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba
Thông tin Ngành - Địa phương
Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba (07/04/2021)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021; phổ biến, đăng tải Thể lệ Giải lên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Giải báo chí nói trên.

Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm chỉ đạo, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị mình tích cực tham gia viết bài dự Giải.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: