Trả lời nội dung phản ánh của công dân
Thông tin Ngành - Địa phương
Trả lời nội dung phản ánh của công dân (03/10/2023)
Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 4828/UBND-TH ngày 13/9/2023 và Công văn số 5182/UBND-TH ngày 28/9/2023), theo đó công dân phản ánh về việc khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa được xây dựng trên khu đất có mục đích sử dụng đất là đất sản xuất công nghiệp (không phù hợp với ngành nghề kinh doanh). Ngày 29/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản thông tin, trả lời nội dung phản ánh của công dân nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo phản ánh của công dân thì khu đất nêu trên do Công ty CP Bất động sản TopLand làm Chủ đầu tư tại khu phố 1, phường Phú Đông đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 05/8/2020. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Bất động sản TopLand.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ của Khu đất nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đại Lộc vào ngày 04/01/2008và Quyết định thu hồi và cho thuê đất  Công  ty  Cổ phần Đại  Lộc  tại  Quyết định  số 2047/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của UBND tỉnh cho thuê tại khu đất nêu trên có mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh). Vì vậy, đối chiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất  đai  và điểm  b  Khoản  3  Điều  81  Nghị  định  số  43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung tại Khoản 53 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) thì khi Công ty Cổ phần Bất động sản Top Land mua lại tài sản của Công ty Cổ phần Đại Lộc thì phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định, theo đó mục đích đã được xác định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần Đại Lộc vào ngày 04/01/2008 là Xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh.

Đối chiếu với quy định pháp luật và sửa chữa sai sót trước đây khi xác định mục đích sử dụng tại khu đất nêu trên chưa phù hợp và tránh trường hợp gây thiệt hại nghĩa vụ tài chính, dẫn đến thất thu ngân sách của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo, trình UBND tỉnh để xem xét đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số1372/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh, theo đó khu đất này được cho thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD) để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh.

 Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: