Thành phố Tuy Hòa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1%
Thông tin Ngành - Địa phương
Thành phố Tuy Hòa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1% (28/12/2022)
Năm 2023, thành phố Tuy Hòa phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 5.570 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 2.370 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo 1,1%...

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết HĐND thành phố Tuy Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid- 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế; có bước chuyển mạnh về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển. Phấn đấu đến trước năm 2025, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Đồng thời, khai thác tối ưu lợi thế để xây dựng thành phố Tuy Hòa theo cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - du lịch nghiệp và nông nghiệp. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện giảm nghèo, chống tái nghèo, xóa nhà tạm cải thiện mức sống của dân cư, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc như: tệ nạn ma túy, mại dâm; giữ vững trật tự và công an toàn xã hội.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, thành phố đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch phù hợp với chiến lược phát triển thành phố Tuy Hòa trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch, văn hóa đặc thù của thành phố Tuy Hòa như du lịch biển; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch lễ hội, tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.... Gắn phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố Tuy Hòa với thị trường trong nước, trước hết là thị trường các tỉnh Tây Nguyên và đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn. Đầu tư và có chính sách hỗ trợ hình thành một số tuyến phố chuyên doanh văn minh thương mại: như phố chuyên doanh hàng may mặc, hàng nội thất, hàng lưu niệm, phố mua sắm, phố ẩm thực, phố đi bộ trên một số đường phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật, công tác cấp phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch, thẩm định công trình và rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khai thác và vận hành có hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn để xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị thành phố. Quan tâm đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế. Huy động các nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt tháp Nhạn, Đài tưởng niệm núi Nhạn.

Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu xã hội. Phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 1%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1% theo tiêu chí đa chiều. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố…

Mỹ Luận

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: