Tập huấn tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước
Thông tin Ngành - Địa phương
Tập huấn tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước (27/10/2023)
Sáng 27/10, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham dự tập huấn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và công chức tham mưu công việc tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động các sở, ban, ngành theo quy định.

Quang cảnh buổi tập huấn sáng 27/10

Để tăng cường tính minh bạch, khách quan, thực chất trong đánh giá, xếp loại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngày 20/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quy định xác định chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.

Theo Sở Nội vụ, Sở đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm trên phần mềm. Đây là lần đầu tiên áp dụng phần mềm vào đánh giá kết quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị do đó sẽ có nhiều điểm mới về nội dung cũng như hình thức thực hiện.

Qua đợt tập huấn này, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp cận được cách làm mới, qua đó từng bước thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chủ yếu dựa vào việc đánh giá định tính trên cơ sở báo cáo hàng năm, chưa có công cụ đánh giá và theo dõi thường xuyên, chưa định lượng được kết quả đầu ra của việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Đối với đánh giá nhiệm vụ cải cách hành chính, dù đã có bộ chỉ số để định lượng kết quả tuy nhiên việc đánh giá thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian dẫn đến việc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thiếu kịp thời.

Việc triển khai đánh giá sẽ được thực hiện trên Hệ thống phần mềm điện tử nhằm định lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính thông qua Bộ Chỉ số gồm hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Kết quả chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị là căn cứ quan trọng để các cấp ủy đảng và cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tập huấn nội dung này đến cán bộ, công chức của các huyện, thị xã, thành phố.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: