Phản hồi thông tin báo chí phản ánh việc khai thác cát tại mỏ cát sông Đà Rằng
Thông tin Ngành - Địa phương
Phản hồi thông tin báo chí phản ánh việc khai thác cát tại mỏ cát sông Đà Rằng (15/09/2023)
Ngày 14/9, SởTài nguyên và Môi trường đã có văn bản phản hồi thông tin bài “Doanh nghiệp khai thác cát phớt lờ quyết định của chính quyền”đăng trên Báo điện tử Bảo vệ Pháp Luật số ra ngày 11/9/2023 và bài: “Có lệnh đóng cửa mỏ, vẫn múc cát dưới sông chở đi nơi khác” đăng trên Báo điện tử Công an Nhân dân số ra ngày 10/9/2023; nội dung bài báo phản ánh về việc khai thác cát tại mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa.

Theo SởTài nguyên và Môi trường, sau khi rà soát nội dung bài báo,quy định có liên quan cho thấy: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số21/GP-UBND ngày 27/5/2016 cho phép khai thác mỏcát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú  Hòa. Diện tích khu vực khai thác:01 ha;trữlượng khai thác: 38.793 m3;thời hạn khai thác: 3,9 năm (03 năm 11 tháng).

Công ty được UBND tỉnh gia  hạn  thời  gian  khai  thác  mỏ cát  nêu  trên  tại Giấy phép khai thác khoáng sản số10/GP-UBND ngày 20/5/2020 và Giấy phép số17/GP-UBND ngày 22/7/2022; thời gian gia hạn khai thác đến hết  ngày 30/6/2023.

Ngày 30/6/2023, SởTài  nguyên  và  Môi  trường  có  Công  văn  số 2397/STNMT-TNN&KS đề nghị Công ty chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát nêu trên kể từ ngày 01/7/2023 và lập thủ tục đóng cửa mỏ cát theo quy định.

Ngày 07/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê  duyệt đề án đóng cửa  mỏ cát  thôn  Phong  Niên,  xã  Hòa  Thắng, huyện  Phú Hòa của Công ty. Sau khi lấy và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia địa chất về đề án đóng cửa  mỏ theo quy định;ngày 05/9/2023,  Sở Tài  nguyên  và  Môi trường  phối  hợp  với UBND  huyện  Phú  Hòa,  Chi  cục  thuế khu  vực  Tây  Hòa -Phú Hòa và UBND xã Hòa Thắng kiểm tra thực địa tại mỏ cát nêu trên.

Kết  quả kiểm  tra  thực  tế, theo  báo  cáo  của  Công  ty  TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa và xác nhận của Chi cục thuế khu vực Tây Hòa -Phú Hòa thì đến hết ngày 30/6/2023, Công ty đã khai thác hết toàn bộ khối lượng cát (38.793m3 nguyên khai) theo các Giấy phép đã được UBND tỉnh cấp. Toàn bộ khối lượng cát này đã được Công ty kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Tuy nhiên,khi Giấy phép hết hạn, Công ty chưa tiêu thụ kịp nên còn tồn khối lượng khoảng 1.200m3.

Tại khoản 3 Điều 58 Luật Khoáng sản 2010 quy định: "Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của  các bên có liên quan ra  khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước."

Căn cứ quy định trên, để đảm bảo tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa theo quy định của pháp luật, các thành viên kiểm tra đã đề nghị Công ty khẩn trương di dời lượng cát còn tồn ra khỏi khu vực khai thác trong thời gian tối đa là 20 ngày, kể từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 27/9/2023 (theo quy định là 06 tháng, đến hết ngày 30/12/2023). Đồng thời,yêu cầu Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc di dời lượng cát còn tồn để khai thác cát trái phép.

Như vậy,  việc  Công  ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa di dời lượng cát còn tồn (đã khai thác và đã thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa tiêu thụ hết) ra khỏi khu vực khai thác trong ngày 09/9/2023 và 10/9/2023 theo phản ánh  của Báo điện  tử Bảo  vệ pháp  luật là thực  hiện  theo quy định  tại  khoản  3 Điều 58 Luật Khoáng sản 2010 và Biên bản kiểm tra thực địa ngày 05/9/2023.

Tuy  nhiên,  sau  khi có  thông  tin phản  ánh của các cơ quan báo chí, để tránh dư luận không tốt trong Nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Phú Hòa kiểm tra và đã yêu cầu Công ty dừng việc vận chuyển  cát ra  khỏi  khu  vực  khai  thác đến  khi  có  Quyết định  phê  duyệt đề án đóng cửa  mỏ (hiện  nay,  Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối  hợp  với  các đơn vị chức năng có liên  quan  thẩm định  hồ sơ đề nghị phê  duyệt đề án đóng cửa mỏ cát nêu trên trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt).

Đồng thời, sau buổi kiểm tra, ngày 11/9/2023, UBND huyện Phú Hòa đã mời Công ty đến làm việc và Công ty đã cam kết dừng hoạt động vận chuyển cát ra ngoài khu  vực  khai  thác  chờ Quyết định  phê  duyệt đề án đóng cửa  mỏ của UBND tỉnh cho phép,dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng thì mới thực hiện.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: