Năm 2023, Phú Yên giảm 2.300 hộ nghèo
Thông tin Ngành - Địa phương
Năm 2023, Phú Yên giảm 2.300 hộ nghèo (13/12/2023)
Ngày 12/12, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức cuộc họp về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. Đồng chí Phan Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương đã tiến hành triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 bằng các công cụ rà soát liên quan như: Tài sản hộ gia đình, đất sản xuất, hoạt động sản xuất tạo thu nhập, tình trạng nhà ở, việc làm, nước sinh hoạt.... đều được rà soát viên khai thác đầy đủ và đưa vào phiếu rà soát theo đúng hướng dẫn, bảo đảm tính công bằng, khách quan và sự thống nhất cao của người dân.

Kết quả rà soát, tổng số hộ nghèo đầu năm 2023 là 10.781 hộ, chiếm tỷ lệ 4,1%. Đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 8.481 hộ, chiếm tỷ lệ 3,22% (giảm 2.300 hộ nghèo trong đó có 1.726 hộ nghèo rơi vào cận nghèo), giảm 0,88% so với đầu năm (đạt mục tiêu được giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và vượt Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2023). Đối với hộ cận nghèo, đầu năm 2023 có 21.101 hộ, chiếm tỷ lệ 8,02%. Đến cuối năm, giảm còn 17.691, chiếm tỷ lệ 6,72% (giảm 3.410 hộ, trong đó có 155 hộ rơi vào nghèo) giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,3%.

Qua tổng hợp kết quả rà soát, một số huyện đạt và giảm cao so với kế hoạch giảm nghèo năm 2023 của UBND tỉnh như: huyện Tuy An, huyện Sông Hinh và huyện Tây Hoà. Các địa phương còn lại đều giảm vượt so với Kế hoạch giao đầu năm, riêng thị xã Đông Hoà, huyện Đồng Xuân chưa đạt so với Kế hoạch giao và huyện Sơn Hoà giảm thấp so với kế hoạch vì nhiều yếu tố còn ảnh hưởng đến chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương như: số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, người dân còn rất nhiều khó khăn, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa triển khai đồng bộ và hỗ trợ đến tay người dân nên chưa vươn lên thoát nghèo.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: