Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát
Thông tin Ngành - Địa phương
Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát (08/09/2023)
Chiều 8/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo kết quả giám sát “Tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHTY) trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2019 - 2023”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện khá tốt chính sách, pháp luật về BHYT và công tác KCB trên địa bàn. Cơ quan quản lý nhà nước về BHYT đã chủ động tham mưu thực hiện và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách về BHYT. Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị, danh mục kỹ thuật ngày càng được đầu tư và củng cố. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường; người dân đã từng bước ý thức quyền lợi khi tham gia BHYT.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chưa thật sự tự giác tham gia BHYT. Số người DTTS tham gia BHYT hộ gia đình với phương thức đóng 3 tháng chiếm tỷ lệ lớn; công tác kiểm tra, rà soát, xác định thông tin cá nhân của đối tượng tham gia BHYT của cán bộ cơ sở chưa thật sự chặt chẽ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực tuy đã được quan tâm đầu tư khá nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu KCB của đồng bào DTTS và miền núi, nhất là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung trong dự thảo báo cáo về kết quả giám sát của Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện.

Thủy Loan

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: