Không phân biệt đối xử đối với khách du lịch nước ngoài
Thông tin Ngành - Địa phương
Không phân biệt đối xử đối với khách du lịch nước ngoài (25/03/2020)
Thực hiện Công văn số 1169 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài, Công văn số 1443 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo 118 của Văn phòng Chính phủ;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay đường dây nóng về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc – Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, Điện thoại: 0988.373677) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, xử lý.

Đồng thời, tiếp tục thông tin, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị có biện pháp phòng chống dịch bệnh tránh để lây nhiễm nếu có trường hợp phát sinh liên quan đến khách du lịch. Nhắc nhở nhân viên thực hiện các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” (Vietnam Health Declaration) đối với tất cả khách đến lưu trú tại cơ sở.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch Covid-19 trên Website của Cục Y tế dự phòng (http://vncdc.gov.vn).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: